Quỹ bình ổn giá xăng dầu đang dư gần 2.800 tỷ đồng

(Tieudung.vn) - Sáng nay (11/2), Bộ Tài chính báo cáo cho biết, tổng số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết quý 4/2019 (ngày 31/12/2019) là 2.779,5 tỷ đồng và tổng số sử dụng trong quý là 520 tỷ đồng.

Theo chủ trương thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP (ngày 3/9/2014) của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính vừa thông tin chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá (BOG) xăng dầu quý IV/2019.

Theo báo cáo của Bộ Tài Chính, Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn gần 2.800 tỷ đồng.

Trước đó, Bộ Tài chính cho biết, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2018 là 3.504,376 tỷ đồng. Tuy nhiên đến hết quý I/2019, số dư Quỹ BOG đã âm 620,643 tỷ đồng và đến hết quý II/2019 tiếp tục âm 499,932 tỷ đồng. Mặc dù vậy, đến hết quý III/2019, số dư Quỹ BOG là 2.019,246 tỷ đồng.

Trong quý IV/2019 (từ ngày 1/10/2019 đến hết ngày 31/12/2019), tổng số trích Quỹ BOG là 1.278,604 tỷ đồng; tổng số sử dụng Quỹ BOG là 520,276 tỷ đồng; lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương ở mức 2,25 tỷ đồng. Như vậy, số dư Quỹ BOG đến hết quý IV/2019 là 2.779,815 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 31/12/2019, trong tổng số 29 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối, có 19 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối có số dư dương Quỹ BOG Xăng dầu, trong đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) có số dư lớn nhất: 1.433.499 cao hơn quý III/2019 là 308.219 tỷ đồng.

10 đơn vị kinh doanh xăng dầu âm Quỹ BOG Xăng dầu, trong đó Tổng Công ty dầu Việt Nam (PVOil) có số âm Quỹ lớn nhất lên tới - 198.578 tỷ đồng, thấp hơn quý III là 58.705 tỷ đồng.

Nhờ việc giá xăng ổn định trở lại từ quý III mà việc chi tiền bình ổn giá xăng dầu của các doanh nghiệp mới được giảm bớt.

Trong đợt điều chỉnh giá xăng gần nhất ngày 30/1 vừa qua, liên Bộ Tài chính - Công Thương đã quyết định giảm giá xăng dầu sau Tết.

Cụ thể, giá xăng RON 95 được điều chỉnh giảm 791 đồng/lít, xăng E5 RON 92 giảm 577 đồng/lít. Mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 19.268 đồng/lít và 20.122 đồng/lít với xăng RON 95.

Các loại dầu cũng được điều chỉnh giảm. Trong đó, dầu diesel giảm 412 đồng/lít; dầu hỏa giảm 473 đồng/lít; trong khi dầu mazut tăng 265 đồng/kg. Sau khi điều chỉnh, giá bán đối với mặt hàng dầu diesel là 16.136 đồng/lít; dầu hỏa là 15.062 đồng/lít; và dầu mazut là 12.444 đồng/kg.

Tại kỳ điều chỉnh lần này, liên Bộ Tài chính - Công Thương giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5 RON 92 ở mức 100 đồng/lít. Trong khi đó, xăng RON95 và dầu diesel trích lập ở mức 500 đồng/lít; dầu hỏa trích lập ở mức 400 đồng/lít; dầu mazut ở mức 200 đồng/lít.

Nguồn: https://tieudung.vn/thi-truong/quy-binh-on-gia-xang-dau-dang-du-gan-2800-ty-dong-39164.html